Batxillerat 2020/2021
  
Llista i matrÝcula batxillerat alumnes de fora del centre

Formalització de la matrícula
 • presencial (portar mascareta i mantenir distància seguretat) de 8:30 h a 14:00 h del 8 al 14 de juliol
 • amb la documentació original
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Targeta sanitària de l'alumne/a
  • Carnet de vacunacions
Llistat Alumnes Assignats amb primera petició BATXILLERAT:
http://www.instituticaria.cat/media/files/file_626_12730.pdf

Llista d´Espera BATXILLERAT 20-21:
http://www.instituticaria.cat/media/files/file_626_12731.pdf

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada definitiva a 26/06/2020:
http://www.instituticaria.cat/media/files/file_626_12647.pdf

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions:
http://www.instituticaria.cat/media/files/file_626_12519.pdf


Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem provisional:
http://www.instituticaria.cat/media/files/file_626_12345.pdf

Calendari de tot el procés:
Preinscripció
 • Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020
Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
Matrícula
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
 • Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020


Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:
 • de qualsevol modalitat només si es vol fer en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO
Per fer la preinscripció cal:
 • emplenar i presentar la sol·licitud: si és la sol·licitud electrònica, amb l'enviament ja queda enregistrada; si s'emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar la sol·licitud al centre (amb cita prèvia al telèfon 634669767),
 • presentar la documentació identificativa o dels criteris al·legats, només en els supòsits en què no ha estat possible validar-los electrònicament, i que es detallen al resguard de presentació de la sol·licitud, en els diferents apartats,
 • consultar els resultats quan es publiquin les diverses llistes,
 • consultar el centre assignat
Tota la informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

També poden informar sobre la preinscripció i la matrícula els ajuntaments, els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d'Educació. Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona, cal adreçar-se al Consorci d'Educació de Barcelona.

Calendaris de preinscripció:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/calendari-preinscripcio
 
 
Institut IcÓria
Doctor Trueta, 81
08005 Barcelona
t. 93-225.05.01
f. 93-225.05.04
email: iesicaria@xtec.cat
codi centre: 08040141
Consorci d'educaciˇ
de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Ajuntaments de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Departament d'educaciˇ