MatrÝcula ESO
  
Admesos, llista d'espera i matrÝcula ESO curs 2020-2021

Formalització de la matrícula
 • presencial (portar mascareta i mantenir distància seguretat) de 8:30 h a 14:00 h, cada 15 minuts per ordre de nom (mirar llista assignats) segons:
  • Dia13 de juliol d' AdArSa a ClSaRo inclós
  • Dia 14 de juliol de DaCaRo a IñCeGa inclós
  • Dia 15 de juliol de JaBaRo a NéHuSa inclós
  • Dia 16 de juliol de OlKh a ÈrGaOr inclós
  • Dia 17 de juliol alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO
 • amb la documentació original
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Targeta sanitària de l'alumne/a
  • Carnet de vacunacions

Alumnes assignats primera petició:
http://www.instituticaria.cat/media/files/file_626_12713.pdf

Llista d'espera:
http://www.instituticaria.cat/media/files/file_626_12715.pdf

Alumnes preinscrits 7/7/2020:
http://www.instituticaria.cat/media/files/file_626_12717.pdf

Llista primera petició ordenada definitiva ESO:

http://www.instituticaria.cat/media/files/file_626_12314.pdf

Llistat barem resoltes les reclamacions preinscripció ESO:

http://www.instituticaria.cat/media/files/file_626_12260.pdf

Calendari: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
Matrícula: del 13 al 17 de juliol de 2020

 
 
 
Institut IcÓria
Doctor Trueta, 81
08005 Barcelona
t. 93-225.05.01
f. 93-225.05.04
email: iesicaria@xtec.cat
codi centre: 08040141
Consorci d'educaciˇ
de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Ajuntaments de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Departament d'educaciˇ